Eumelen automatisering voert vanaf 1 januari 2010
geen activiteiten meer uit.

Het domein eumelen.nl blijft bestaan voor prive
doeleinden.